ดุลพาห

เล่มที่ 2 ปีที่ 63

พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

ผู้เข้าชม 266 ครั้ง

13 บทความ

อ่าน 78 ครั้ง

ทบทวนหลักกฎหมายและแนวปฏิบัติของไทย กรณีจําเลยให้การรับสารภาพต่อศาล

A Critical Review of Thailand's Law and Practices on Dealing with Guilty Pleas

ศุภกิจ แย้มประชา

อ่าน 781 ครั้ง

เงินไม่ใช่คำตอบ (อีกต่อไป) การปล่อยชั่วคราวที่ไม่ยึดโยงกับฐานะหรือทรัพย์สิน กรณีศึกษาของศาลในระดับท้องถิ่นและระดับสหพันธรัฐ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

มุขเมธิน กลั่นนุรักษ์, ประพิณ ประดิษฐากร, ธัญญานุช ตันติกุล

อ่าน 155 ครั้ง

การใช้ประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้า : มิติของผลกระทบและแนวทางการแก้ไขของประเทศสหรัฐอเมริกา

Utilization of Goodwill in Trademark : Aspect of Impacts and Solutions of United States

เอกรินทร์ วิริโย

อ่าน 73 ครั้ง

ทฤษฎีวัตถุประสงค์การลงโทษทางอาญา ร่างกฎหมายชะลอการฟ้อง

ดร. อุทิศ สุภาพ

อ่าน 92 ครั้ง

การโฆษณาเปรียบเทียบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช

อ่าน 67 ครั้ง

คนรุกป่าหรือป่ารุกคน การตีความกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมกรณีชนเผ่าพื้นเมืองในผืนป่า (ตอน 2)

ธัญญานุช ตันติกุล

อ่าน 207 ครั้ง

มาตรฐานการตรวจรับพัสดุ ข้อสังเกตจากคำพิพากษาฎีกาที่ 5434-5435-2555

นพพร โพธิรังสิยากร

อ่าน 81 ครั้ง

วิเคราะห์แนวคำพิพากษาฎีกา กรณีผู้จัดการมรดกจดทะเบียนโอนที่ดินทรัพย์มรดกให้แก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาท

กรัณย์ กาญจนรินทร์

อ่าน 82 ครั้ง

ฎีกาน่าสนใจ

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

อ่าน 76 ครั้ง

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ คดีความผิดเกี่ยวกับเพศฐานข่มขืนกระทำชำเราเปรียบเทียบกฎหมายไทยและฝรั่งเศส

ยิ่งรัก อัชฌานนท์

อ่าน 75 ครั้ง

บทแนะนำหนังสือ Justice Denied What America must do to protect its children

ไกรพล อรัญรัตน์

อ่าน 63 ครั้ง

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) - การค้ามนุษย์ (2)

สรวิศ ลิมปรังษี

อ่าน 63 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656