ดุลพาห

สารบัญ

วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๐๐/๒๕๖๓ แพทย์ทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลเพื่อใช้สถานที่ประกอบโรคศิลป์เป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่

Analysis of the Supreme Court Judgment Number 3100/2563: Is the Hospital-Physician Agreement to Open a Clinic Regarded as an Employment Contract?

อ่าน 217 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656