ดุลพาห

สารบัญ

การหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาของผู้เช่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส หรือโควิด - ๑๙ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการทำสัญญาเช่าและส่งผลให้การใช้พื้นที่เช่ากลายเป็นอันไร้ประโยชน์

Discharging the Tenant from Contractual Liability in the Situation of the Pandemic of Covid - 19

อ่าน 292 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656