ดุลพาห

สารบัญ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น : การทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ

Protection of Rights and Liberties by Minimizing Unnecessary Confinement: Community Service or Public Service Work in Lieu of a Fine

อ่าน 139 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656