ดุลพาห

สารบัญ

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) : ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป - General Data Protection Regulation (GDPR)

Legal English: General Data Protection Regulation (GDPR)

อ่าน 102 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656