ดุลพาห

สารบัญ

ปัญหาความรับผิดทางอาญาจากการจัดหาอวัยวะมนุษย์ เพื่อการปลูกถ่ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

The Problem of Criminal Liability for Organizing Human Organ of Illegal Organ Transplantation

อ่าน 175 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656