ดุลพาห

สารบัญ

สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : สถานะทางกฎหมายของแรงงานบนแพลตฟอร์ม กรณีคนขับ Uber คดี Uber BV v Aslam (ตอนที่ ๑)

Famous Foreign Case: Legal Status of Platform Workers: the Case of Uber Drivers in Uber BV v Aslam (part 1)

อ่าน 144 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656