ดุลพาห

สารบัญ

สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยในการตรวจสอบพยานฝ่ายโจทก์ : มุมมองจากศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป

The Alleged Offenderûs and Accusedûs Rights to Examine Prosecution Witnesses: Perspectives from European Court of Human Rights

อ่าน 189 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656