ดุลพาห

สารบัญ

เทคโนโลยีบล็อกเชนและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำสัญญาในอนาคต

Blockchain Technology and Contracts Transformation

อ่าน 166 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656