ดุลพาห

สารบัญ

“คลินิกจิตสังคม” ศาลอาญาธนบุรี : ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

Psycho-social Clinicé at the Thonburi Criminal Court : a bail supervisor

อ่าน 130 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656