ดุลพาห

สารบัญ

บทแนะนำหนังสือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Managing Change and Transition)

Managing Change and Transition

อ่าน 106 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656