ดุลพาห

สารบัญ

ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) : กฎหมายป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมของสาธารณชน - Anti-Strategic Lawsuit against Public Participation (Anti-SLAPP Law)

Anti-Strategic Lawsuit against Public Participation (Anti-SLAPP Law)

อ่าน 190 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656