ดุลพาห

สารบัญ

การตีความและการบังคับใช้แนวทางการกำหนดโทษของรัฐบาลกลางสหรัฐ(Federal Sentencing Guidelines) ในคดียาเสพติด : ศึกษากรณีบทบาทของผู้กระทำความผิด

Construction and Application of Federal Sentencing Guidelines in Drug Cases: Role in the Offense

อ่าน 224 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656