ดุลพาห

สารบัญ

ภาษาอังกฤษกฎหมาย : เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสหภาพยุโรปและภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ (ตอนที่ ๑)

Legal English: European Union General Data Protection Regulation (GDPR) (Part I)

อ่าน 197 ครั้ง

นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม ดุลพาห

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวอร์ชัน 1.5.3

ติดต่อสอบถาม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนเอกสารวิชาการ

โทร. 0 2513 0656